Bộ lọc

Ứng dụng


Công suất


Động cơ


Số pha


Tần số

EX8KSE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  7.2kVA - 7.2 kW

 • Công suất định mức

  6.5kVA -6.5 kW

EX10KSE2

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  8.8kVA - 8.8 kW

 • Công suất định mức

  8 kVA - 8 kW

EX10KSE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  8.8kVA -8.8 kW

 • Công suất định mức

  8 kVA - 8 kW

EX12KLE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  11kVA -11 kW

 • Công suất định mức

  10 kVA- 10 kW

EX18KLE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  16.5kVA- 16.5 kW

 • Công suất định mức

  15 kVA- 15 kW

EX25KLE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  23kVA - 23 kW

 • Công suất định mức

  21kVA - 21 kW

x