Dây cáp tiếp địa

Đảm bảo an toàn cho thiết bị và hệ thống điện.


  • Dây cáp tiếp địa đa dạng quy cách và chủng loại
  • Đáp ứng các điều kiện thi công và các tiêu chuẩn khắt khe nhất.
  • Dẫn điện tốt, đảm bảo an toàn cho thiết bị và hệ thống điện.