Khớp Nối EX25/EXT35

Dây cable động lực chất lượng cao, mang lại hiệu suất truyền tải tốt nhất.


  • Giảm độ ồn và nhiệt độ phòng máy khi vận hành.
  • Thiết kế linh hoạt phù hợp mọi điều kiện lắp đặt.
  • Tối ưu hiệu suất hoạt động của máy.