Viễn Thông Mytel - Myanmar

Trạm Viễn Thông BTS - VNPT

Natcom - Haiti

Trạm Viễn Thông BTS - Viettel

Trạm Viễn Thông BTS - Mobifone

IHI Trading.,INC - Nhật Bản

Nhà Máy Tekcom - Bình Dương

Nhà Máy Dược Phẩm Kalbe - Myanmar

Telemor - Đông Timor

Halotel - Tanzania

Biển Đảo Trường Sa - Việt Nam