Lõi lọc dầu D1105 (1G313-43560)

  • Lọc chính hãng mang lại hiệu suất vận hành tốt nhất Tiết kiệm chi phí (kéo dài thời gian thay Lọc)