Thiện nguyện miền Trung

Ngày đăng 02-12-2020

KBI đã có mặt vùng chịu thiệt hại thiên tai tại Đồn Biên Phòng 649 A Xan - Tây Giang - Quảng Nam để trao tặng những phần quà cho đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Nguồn: KBI


Khám phá thêm

Dịch vụ kỹ thuật ứng cứu Quảng Bình

Dịch vụ kỹ thuật ứng cứu Quảng Bình

Đội ngũ kỹ thuật KBI đã kịp thời có mặt tại vùng lũ Quảng Bình để “cấp cứu” cho máy phát điện Kibii.

Xem chi tiết
Dịch vụ đào tạo khách hàng

Dịch vụ đào tạo khách hàng

Công ty Kim Bình thực hiện công tác hướng dẫn đào tạo khách hàng sử dụng và bảo trì máy phát điện đúng kỹ thuật.

Xem chi tiết
x