Tủ AC65TL


  • Giúp máy phát điện tự vận hành, tự chuyển đổi nguồn giữa điện lưới và máy phát.
  • Thiết kế trực quan, dễ vận hành, đấu nối.
  • Có công tắc chọn nguồn ưu tiên, đèn báo mất pha, báo nguồn.

Số pha                              3 pha

Công suất                       65A

Thiết bị đóng cắt        LS

Số lượng:

x