Khớp Nối EX8/EX10


   Gỉam độ ồn và nhiệt độ phòng máy khi vận hành.

   Thiết kế linh hoạt phù hợp mọi điều kiện lắp đặt.

   Tối ưu hiệu suất hoạt động của máy.

Số lượng:

x