Khớp Nối EX25/EXT35


   Gỉam độ ồn và nhiệt độ phòng máy khi vận hành.

   Thiết kế linh hoạt phù hợp mọi điều kiện lắp đặt.

   Tối ưu hiệu suất hoạt động của máy.

Số lượng:

x