Khớp Nối EX12/EX15/EX18/EXT25


   Gỉam độ ồn và nhiệt độ phòng máy khi vận hành.

   Thiết kế linh hoạt phù hợp mọi điều kiện lắp đặt.

   Tối ưu hiệu suất hoạt động của máy.

Số lượng:

x