Bộ lọc

Ứng dụng


Công suất


Động cơ


Số pha


Tần số

EX10KSE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  8.8kVA -8.8 kW

 • Công suất định mức

  8 kVA - 8 kW

EX12KLE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  11kVA -11 kW

 • Công suất định mức

  10 kVA- 10 kW

EX15KLE (DI)

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  13.2kVA -13.2 kW

 • Công suất định mức

  12 kVA- 12 kW

EX15KLE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  16 kVA - 16 kW

 • Công suất định mức

  14.5 kVA - 14.5 kW

EX20KLE (DI)

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  18 kVA - 18 kW

 • Công suất định mức

  16.5kVA -16.5 kW

EX25KLE

Kubota
 • Điện áp

  220V/230V

 • Công suất dự phòng

  22kVA - 22 kW

 • Công suất định mức

  20kVA -20 kW

x