Bộ lọc

Ứng dụng


Công suất


Động cơ


Số pha


Tần số

EXT12KLE2

Kubota
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  11kVA -8.8 kW

 • Công suất định mức

  10kVA - 8 kW

EXT18KLE

Kubota
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  17.6kVA-14.1 kW

 • Công suất định mức

  16kVA- 12.8 kW

EXT25KLE

Kubota
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  22kVA - 17.6 kW

 • Công suất định mức

  20kVA -16 kW

EXT35KLE

Kubota
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  33kVA - 26.4 kW

 • Công suất định mức

  30kVA - 24 kW

EXT48KLE

Kubota
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  46kVA - 36.8 kW

 • Công suất định mức

  42kVA - 33.6 kW

EKB12000ES

Honda
 • Điện áp

  220V / 230V

 • Công suất dự phòng

  8.8 kW

 • Công suất định mức

  8.0 kW

x