Bộ lọc

Ứng dụng


Công suất


Động cơ


Số pha


Tần số

KB550V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  550kVA - 440 kW

 • Công suất định mức

  500kVA - 400 kW

KB650V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  650kVA - 520 kW

 • Công suất định mức

  550kVA - 440 kW

KB720V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  715kVA - 572 kW

 • Công suất định mức

  650kVA - 520 kW

KB770V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  770kVA - 616 kW

 • Công suất định mức

  700kVA -560 kW

x