Bộ lọc

Ứng dụng


Công suất


Động cơ


Số pha


Tần số

KB220V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  220kVA - 176 kW

 • Công suất định mức

  200kVA - 160 kW

KB275V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  275kVA - 220 kW

 • Công suất định mức

  250kVA - 200 kW

KB330V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  330kVA - 264 kW

 • Công suất định mức

  300kVA - 240 kW

KB385V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  385kVA - 308 kW

 • Công suất định mức

  350kVA - 280 kW

KB440V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  440kVA -352 kW

 • Công suất định mức

  400kVA - 320 kW

KB500V5S

Volvo
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  500kVA - 400 kW

 • Công suất định mức

  450kVA - 360 kW

x