Bộ lọc

Ứng dụng


Công suất


Động cơ


Số pha


Tần số

EXT60ILE

FPT
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  55kVA - 44 kW

 • Công suất định mức

  50kVA - 40 kW

EXT70ILE

FPT
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  66kVA - 52.8 kW

 • Công suất định mức

  60kVA - 48 kW

EXT120ILE

FPT
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  110kVA - 88 kW

 • Công suất định mức

  100kVA -80 kW

EXT150ILE

FPT
 • Điện áp

  230V/ 400V

 • Công suất dự phòng

  134kVA -107.2 kW

 • Công suất định mức

  122kVA - 97.6 kW

EXT180ILE

FPT
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  165kVA - 132 kW

 • Công suất định mức

  150kVA - 120 kW

EXT240ILE

FPT
 • Điện áp

  230V/400V

 • Công suất dự phòng

  212kVA - 169.6 kW

 • Công suất định mức

  200kVA - 160 kW

x